Jak wygląda konsultacja psychologiczna?

12 maja 2023

Konsultacje z psychologiem zazwyczaj składają się z kilku etapów. Poniżej przedstawiono krok po kroku, jak wyglądają typowe konsultacje z psychologiem:

 1. Pierwszy kontakt – Pacjent kontaktuje się z psychologiem, najczęściej telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila, w celu umówienia się na spotkanie.
   
 2. Pierwsze kilka sesji – Podczas pierwszej sesji psycholog przeprowadza wywiad psychologiczny, w trakcie którego zadaje pytania na temat problemu pacjenta oraz jego historii życiowej i emocjonalnej. Celem tego etapu jest zebranie jak najwięcej informacji, które pozwolą na zrozumienie problemu i opracowanie skutecznej strategii terapeutycznej. Psycholog może również wyjaśnić, jak będzie wyglądać terapia i omówić z pacjentem jego cele oraz oczekiwania.
   
 3. Określenie diagnozy – Na podstawie zebranych informacji oraz obserwacji podczas pierwszej sesji, psycholog określa diagnozę i wyjaśnia pacjentowi, jakie czynniki przyczyniły się do powstania jego problemu.
   
 4. Opracowanie planu  – Na podstawie diagnozy, psycholog opracowuje plan pracy, czyli sposób postępowania i techniki, które pomogą pacjentowi w radzeniu sobie z problemem.
   
 5. Regularne sesje – Pacjent i psycholog spotykają się regularnie, zwykle raz lub dwa razy w tygodniu, w celu kontynuacji spotkań. W trakcie sesji psycholog stosuje różne techniki terapeutyczne, które pomagają pacjentowi w przezwyciężeniu problemu, zmniejszeniu objawów oraz w rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami.
   
 6. Monitorowanie postępów – Psycholog regularnie monitoruje postępy pacjenta i ocenia skuteczność spotkań. Jeśli zauważa się brak postępu lub występowanie nowych problemów, plan może zostać zmieniony lub uzupełniony.
   
 7. Zakończenie – sesje z psychologiem trwają zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. Po osiągnięciu celów lub uzyskaniu znaczącej poprawy, pacjent i psycholog decydują o zakończeniu spotkań lub ewentualnym kontynuowaniu ich w mniejszej intensywności.

 

Każda sesja jest prowadzona w przyjaznej, bezpiecznej i poufnej atmosferze. Pacjent może na nich liczyć na wsparcie, zrozumienie oraz fachową pomoc w radzeniu sobie

Paulina Oleczek @ Copyright 2023 All Rights Reserved

logo Paulina Oleczek - Psycholog Szczecin

Kontakt

 +48 694 335 112

kontakt@paulinaoleczek.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Starzyński"

Gabinet numer 1

ul. Teofila Starzyńskiego 2
    71-742 Szczecin